Selma Grue
@selmasties

Jeg er 15 år, samler på slips, og kan bare godt lide at organisere