Zero Kirikaze
@lukewarm_chowmein

The Thalmon Hustler. ZOIDS RE:ST0RE