Kai
@blade_sasuke

I want to see what Pokémon you guys have